УГОДА


Чинна Угода регламентує відносини між сервісом mixbarter.com (надалі – "Сервіс" чи "Виконавець") та будь-яким відвідувачем, що бажає скористатись послугами Сервісу (надалі – "Користувач" чи "Замовник"). Угода є публічною офертою й відміняє всі попередні домовленості між Користувачем та Сервісом.
Згідно з ч. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України у випадку прийняття нижче вказаних умов та надання заявки про надання послуг (виконання замовлення) чи користування інструментами сервісу, фізичні особи цим самим засвідчують своє бажання укласти Угоду. Ця дія і є прийняттям пропозиції (акцепт), і з цього моменту вони визначаються як "Замовники" чи "Користувачі".
У зв’язку з вище наведеним просимо уважно ознайомитися з текстом даної Угоди і, якщо Ви не згодні з її умовами чи з певним з її пунктів, Виконавець наполягає відмовитися від користування сервісом в повному обсязі.

Загальні положення і терміни
1. Термін "титульні знаки" (надалі – ТЗ) варто розуміти як право вимоги на певний об'єм товарів чи послуг без будь-яких грошових розрахунків у розмірі встановленого еквіваленту. Титульні знаки не є грошовими коштами.
2. Електронна валюта - це грошове зобов'язання між Користувачем і розробником валюти.
3. Електронна платіжна система (надалі – "ЕПС") – програмно-апаратний комплекс, створений третьою стороною,  що реалізує систему розрахунків за допомогою засобів електронної комунікації між користувачами (власниками електронних рахунків цієї системи).
4. Під операцією обміну розуміється виключно продукт інтернет обслуговування, а саме конвертація одного типу титульних знаків ЕПС в інший тип титульних знаків тієї ж ЕПС або іншої.
5. Автоматичний обмін (конвертація) ТЗ на веб-сайті Сервісу розглядається як угода між двома Користувачами сервісу.
6. Введення-виведення ТЗ – автоматизована або не автоматизована інтернет послуга, що надається Сервісом на підставі Угоди, яка є переуступкою майнових прав вимоги на ТЗ.
7. Під Замовленням (заявкою) розуміється набір та оброблення даних в електронному вигляді, що надійшли від Користувача з використанням програмно-технічних засобів веб-сайту, що містить достатню інформацію про обмінну операцію.
8. В силу цієї Угоди Користувач замовляє, а Сервіс надає Замовнику інформацію щодо титульних знаків ЕПС, збирає інформацію про можливі варіанти обміну ТЗ, а також надає доступ до сервісу з метою автоматичної або не автоматичної конвертації одного типу титульних знаків ЕПС в інший тип титульних знаків тієї ж ЕПС або іншої. Замовник може доручити Сервісу вчинити дії щодо конвертації ТЗ ЕПС від його імені і за його рахунок.
9. Веб-сайт Сервісу (далі "веб-сайт") знаходиться за адресою в інтернеті: mixbarter.com.
10. Сервіс має право змінювати цю Угоду в будь-який час без попереднього повідомлення.
11. Дану угоду сторони (Сервіс та Користувач) приймають як рівноцінну за юридичною силою Угоду, визначену у письмовій формі. Сторони засвідчують, що ними досягнуто згоди щодо всіх істотних умов цієї Угоди. Сторони укладають цю Угоду з метою реального настання наслідків, без ознак фіктивності чи удаваності.
12. Сервіс не є фінансовою установою та не надає фінансові послуги в порядку цієї угоди.
13. Терміни "Валюта", "Гроші", "Електронна валюта", "Електронні гроші", "Обмін валют", "Курс валют", "Курс обміну", "Купівля-продаж валют", "Купівля-продаж грошей", "Ціна", "Вартість", "Комісія", "Тарифи", і їм подібні або похідні від них, використовуються на сайті Сервісу виключно для звичного слововживання. Вище перераховані терміни не можуть трактуватися, як банківські, фінансові та правові терміни, безпосередньо пов'язані з фінансовими операціями.
14. При реєстрації на веб-сайті Користувач зобов'язується вказати свої достовірні дані, що ідентифікують його особу, і, в подальшому, зобов'язується підтримувати актуальність цих даних, доповнювати їх у разі потреби та повідомляти про їх зміну.

Надання послуг Сервісом
10. Сервіс надає послуги будь-якому Користувачеві, що прийняв дану угоду,  по автоматичному або не автоматичному обміну електронних валют згідно з поточними тарифами, представленими на сайті. Тарифи на обмінні операції можуть бути змінені в будь-який момент часу без попереднього сповіщення Користувачів.
11. Обмінна операція проводиться в автоматичному або не автоматичному режимі і є одноразовою транзакцією. Операція обміну вважається завершеною з моменту переказу Сервісом коштів у кількості (сумі), яка зазначена у відповідній заявці на рахунок Користувача у зазначеній платіжній системі. Всі обмінні операції є незворотними з моменту їх завершення.
12. При оформленні Замовлення на сайтi Користувач підтверджує свою згоду на його можливу автоматичну реєстрацію на веб-сайті згідно даних заявки, якщо він до цього моменту не був зареєстрований, та підтверджує повне прийняття умов цієї Угоди. Оформлюючи Замовлення Користувач підтверджує свою згоду на умови обміну, включаючи суму оплати, з урахуванням комісії ЕПС (якщо така буде), комісію сервісу (якщо така буде), суму отримання з урахуванням комісії ЕПС.
13. З моменту надходження Замовлення Сервіс миттєво підтверджує можливість її виконання шляхом надсилання відповідного повідомлення Користувачеві в електронному вигляді по e-mail або за допомогою інтерфейсу веб-сайту. Якщо у вибраному Користувачем напрямку обміну буде відсутнє миттєве підтвердження можливості виконання замовлення, то таку інформацію Користувач має отримати особисто в оператора Сервісу, використовуючи розділ «Контакти».
14. Після оформлення Замовлення Користувачеві дається деяка кількість часу, щоб внести оплату. Якщо цього не відбувається, Замовлення закривається автоматично. Час, за котрий Замовлення повинне бути оплачено, встановлюється для кожного типу напрямку обміну окремо. Якщо Користувач не знайшов необхідну інформацію про оплату Замовлення на сайті – він може дізнатись її у повному обсязі в оператора Сервісу, використовуючи розділ «Контакти».
15. У разі, якщо з моменту надходження Замовлення можливості обробити Замовлення немає, Користувач отримує відповідне повідомлення в електронному вигляді, за допомогою інтерфейсу веб-сайту або іншим способом. Якщо протягом 72 годин Сервіс не знайде можливості виконати Замовлення, Замовлення буде закрите автоматично. З моменту появи можливості виконати Замовлення Користувач отримує відповідне повідомлення, після чого Користувач протягом 60  хвилин повинен здійснити оплату, якщо цього не відбувається, Замовлення закривається автоматично.
16. За фактом отримання ТЗ на рахунок Сервісу, Сервіс виконує переказ на рахунок Користувача згідно Замовлення. Час, відведений на переказ коштів Сервісом Користувачу описаний на веб-сайті в розділі «Тарифи». Користувач має право перевірити стан Замовлення в будь-який момент часу на веб-сайті, попередньо вказавши необхідну для цього інформацію.
17. Замовлення вважається виконаним з моменту переведення ТЗ від Сервісу до Користувача на вказаний ним в Замовленні рахунок в ЕПС.
18. Замовлення, їх закриття, а також оплата по ним приймаються виключно за допомогою інтерфейсу веб-сайту й фіксуються програмно-технічними засобами веб-сайту. Якщо Замовлення не було зафіксоване за допомогою програмно-технічних засобів сайту, то Користувачу заборонено здійснювати будь-які дії з цим Замовленням. Перевірити фіксацію Замовлення можна через спеціальний інтерфейс на сайті або дізнатись інформацію у оператора Сервісу, використовуючи розділ «Контакти».
19. При поверненні коштів комісійні витрати утримуються з коштів Користувача. Сервіс має право утримати додаткову комісію, якщо повернення коштів було здійснено по вині Користувача.  Розмір комісії встановлюється Сервісом.
20. Якщо Сервісу надходить сума, що відрізняється від зазначеної в заявці, Виконавець робить перерахунок, який відповідає фактичному надходженню ТЗ. Також Виконавець має право не здійснювати жодних дій до моменту отримання фактичної суми або повернути кошти Користувачу. Якщо дана сума перевищує зазначену в заявці більш ніж на 20%, Виконавець розриває договір в односторонньому порядку і всі кошти повертаються на реквізити Замовника, з урахуванням віднятої суми на комісійні витрати під час переказу. Також Виконавець має право не здійснювати жодних дій до моменту узгодження ситуації з Користувачем або повернути решту Користувачу, а фактичну суму переказати на вказані в Замовленні реквізити.
21. Сервіс має право відмовити Користувачеві в наданні послуг із зазначенням причини відмови в електронній формі або без пояснення причин.

Відповідальність сторін
22. Сервіс не несе відповідальності перед Користувачем за збиток будь-якого роду, понесений Користувачем у зв'язку з втратою, розголошенням або розкраданням (зломом) свого пароля третіми особами, відсутністю доступу до веб-сайту та / або неможливістю використання послуг Сервісу.
23. Сервіс не несе відповідальності за збої в роботі каналів зв'язку, що забезпечують роботу Сервісу, а також за збої у роботі свого сервера і/або серверів ЕПС.
24. Сервіс не несе відповідальності за некоректне або неправомірне використання Користувачем ЕПС.
25. Сервіс не несе відповідальності за актуальність персональних даних, що ідентифікують особу Користувача, їх зміну та невідповідність дійсності.
26. Користувач підтверджує повну законність своєї діяльності. Користувач відповідально підтверджує, що походження ТЗ, залучених в обмін, є легальним і не суперечить місцевим та міжнародним законодавчим актам. Користувач погоджується з тим, що будь-яка спроба обміну незаконно отриманих ТЗ, буде мати наслідки у вигляді кримінальної відповідальності. Користувач гарантує, що є власником рахунку для оплати Заявки і має право розпоряджатися коштами на цьому рахунку.
27. У разі невиконання вимог, п. 14, 26 та 28 цієї Угоди, обліковий запис Користувача на веб-сайті може бути заблокований.
28. Користувач несе повну відповідальність за правильність реквізитів, зазначених у Замовленні.
29. Користувач гарантує відшкодування збитків у зв'язку з претензіями 3-х осіб, прямо чи опосередковано пов'язаних з використанням Користувачем Сервісу.
30. Сервіс не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, що виникли при неправильному використанні сервісу, а також через помилки Користувача скоєних при заповненні форми обміну заявки, які можуть привести до переказу коштів на помилково вказаний рахунок.
31. Сервіс не несе відповідальності за умови порушення Користувачем угоди між Користувачем і ЕПС, підтримуваними Сервісом.
32. Всі операції, вироблені Сервісом, є незворотними з моменту завершення операції.
33. Сервіс не перевіряє правомочність і законність володіння Користувачем засобами, наданими для обміну.
34. У разі виникнення збою на веб-сайті, Користувач зобов'язується повідомити про це в Сервіс протягом 3-ох календарних днів будь-яким із зручних Користувачеві способів. Користувач так само зобов'язується повідомити деталі проведеної обмінної операції обміну для якнайшвидшого розв'язання проблеми.
35. Сервіс залишає за собою право блокувати обмінні операції, якщо користувач робить спроби змінити призначення платежу з метою приховати рахунок (гаманець) на який будуть переведені ТЗ за обмінною операцією.
36. Сервіс не виділяє ніяких податкових чи інших аналогічних утримань із операцій між Користувачами щодо обміну. Користувач зобов'язаний проводити всі податкові відрахування самостійно, керуючись податковим законодавством. Сервіс не несе відповідальності за своєчасність виплат Користувачем податкових відрахувань і не є для Користувача податковим агентом.
37. У разі виникнення спірних ситуацій з податковими органами, при вимогах державними контролюючими органами покриття заборгованостей, які виникли при відмові Користувача сплачувати податки, Користувач приймає на себе згоду про відшкодування Сервісу всіх витрат, пов'язаних з даними платежами.
38. Системи електронних платежів несуть виняткову відповідальність за кошти ввірені їм Користувачами. Сервіс не є стороною в угоді між ЕПС та її клієнтом і ні в якому разі не несе відповідальності за неправильне або неправомірне використання відповідної системи, а також за зловживання функціональністю цієї системи. Взаємні права і обов'язки Користувача та ЕПС регулюються правилами та угодами, прийнятими у відповідній системі.
39. Сервіс гарантує і забезпечує нерозголошення інформації про Користувача та його операціях. Сервіс може надавати інформацію про угоди Користувача і іншу інформацію про Користувача тільки на вимогу уповноважених на те державних органів або посадових осіб за наявності законних підстав.
40. Сервіс є незалежним суб'єктом, що надає послуги, і самостійно приймає рішення про ціни, пропозиції, умови  та ін.  Претензії Користувача по роботі сервісу приймаються Сервісом до розгляду за допомогою електронної пошти (або через форму зворотного зв'язку) та в строк не пізніше 3-х робочих днів з моменту виникнення проблеми при пред'явленні Користувачем відповідних документів, що підтверджують оплату, а також даних заявки. Термін розгляду претензії Користувача становить 20 робочих днів. До розгляду претензій Сервіс має право залучати уповноважених осіб, агентів ЕПС.
41. Якщо ЕПС з будь-яких причин заблокувала / заморозила кошти Сервісу, при цьому на рахунку ЕПС знаходились кошти, які Сервіс повинен був переказати Користувачам за створеними раніше Замовленнями, то Сервіс має право не здійснювати будь-яких переказів та перерахувань на аналогічні та еквівалентні ЕПС з метою покрити заборгованість по Замовленнями перед Користувачами до моменту повного розблокування коштів Сервісу. Користувачі зобов’язані максимально сприяти якнайшвидшому вирішенню спірної ситуації та надавати всі необхідні від них інформаційні дані, які запитає Сервіс. Якщо дані від Користувача не будуть отримані Сервісом на протязі 72 годин від офіційного запиту на електронну скриньку, яка була вказана при реєстрації або в поточному Замовленні (якщо користувач не був зареєстрований раніше), Сервісом може бути відмовлено Користувачу у виконанні даного Замовлення. Також після розблокування коштів та повного вирішення ситуації Сервіс має право повернути кошти Користувачу, при цьому утримати не тільки абсолютно всі комісії ЕПС, які будуть затрачені при переказі ТЗ, а й утримати з указаної суми власну комісію. Розмір комісії Сервіс має право встановити самостійно, проте вона не повинна перевищувати 10% від суми, вказаної в Замовленні.
42. Категорично забороняється користуватися послугами Сервісу для проведення незаконних переказів та шахрайських дій. При укладенні цього договору, Користувач зобов'язується виконувати ці вимоги і в разі шахрайства нести кримінальну відповідальність, встановлену законодавством на даний момент.
43. Сервіс залишає за собою право відмовити Користувачеві в подальшому обслуговуванні і заблокувати аккаунт (реєстраційний запис) Користувача, після чого передати всі наявні у Сервісу дані Користувача, а також всю наявну інформацію про операції Користувача в правоохоронні органи у випадках:
- виявлення транзакцій, метою яких є відмивання грошей, фінансування терористичних організацій, шахрайство будь-якого роду, а також транзакцій, спрямованих на проведення будь-яких інших незаконних і неправомірних операцій;
- виникненні обґрунтованої підозри у Сервісу в тому, що наданий Користувачем документ для ідентифікації особи Користувача є підробленим або недійсним;
- надходження інформації про неправомочність володіння Користувачем електронними одиницями або фінансовими коштами та / або інша інформація, яка робить неможливим надання Сервісом послуг Користувачу;
- виявлення будь-яких дій або спроби здійснення дій Користувачем, спрямованих на надання будь-якого негативного впливу на програмно-апаратний комплекс Сервісу;
- виявлення будь-яких дій або спроби здійснення дій Користувачем, спрямованих на розкрадання баз даних та іншого матеріального і нематеріального майна Сервісу;
- виявлення фальсифікації комунікаційних потоків або надання будь-якого негативного впливу на нормальну роботу програмного коду Сервісу, що має пряме або непряме відношення до заявки Користувача;
- виявлення будь-яких дій або спроби здійснення дій Користувачем, здатних завдати будь-який фізичний, матеріальний і нематеріальний шкоду Сервісу.
Політика конфіденційності
44. Сервіс одержує персональні дані від Користувача при реєстрації або оформленні Замовлення й фіксує їх у базі даних. Сервіс використовує файли cookies, дані про IP-адресу користувача, відомості про браузер користувача, для роботи програмно-технічних засобів веб-сайту.
45. Сервіс має право запросити додаткову інформацію про персональні дані користувача. Персональні дані користувача можуть бути використані Сервісом виключно з метою забезпечення роботи Сервісу і не можуть бути передані третім особам за винятком випадків, передбачених законодавством, правилами роботи обмінних пунктів для конкретної ЕПС і нормами міжнародного права.

Форс-мажор
46. Сервіс звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цією Угодою внаслідок не передбачуваних сторонами подій та обставин непереборної сили, а саме: стихійних лих, війни або воєнних дій, аварій, ушкодження або несправності комунікаційних ліній, змін законодавства, рішень органів державної влади або інших подій, що не залежать від Сервісу, надзвичайних і невідворотних обставин, що відбулися поза його волею, і за умови, що ці обставини безпосередньо вплинули на роботу Сервісу.

Порядок вирішення спорів
47. Спори і розбіжності, що виникли в рамках надання послуг Сервісом Користувачеві вирішуються шляхом переписки.
48. В деяких випадках розбіжності, можуть вирішуватися за участю адміністрації однієї з ЕПС.
49. У разі неможливості вирішення виникаючих питань шляхом листування, спір передається на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Сервісу.

Інші положення
50. Кожен пункт цієї Угоди є окремим від усіх інших. Якщо буде знайдений пункт, застосування якого може бути недійсним або неприпустимим, це не буде зачіпати законність інших пунктів цієї Угоди.
51. Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач  не може оспорювати законність електронного погодження та електронного оформлення документів виключно на тій підставі, що це оформлено таким способом.
52. Користувач відмовляється від будь-якого права оскаржувати законність виконаних Сервісом доручень Користувача на підставі того, що це було підготовлено або послано або отримано в електронній формі.
53. Будь-які звернення Користувача до Сервісу, будучи електронними, письмовими або усними, вступлять в силу і будуть дійсні тільки після їх повного отримання Сервісом.
54. Письмові повідомлення Сервісу Користувачеві вважаються виконаними з моменту відправки їх за останньою електронною адресою Користувача, відомому Сервісу.

Войти Зарегистрироваться

Работаем круглосуточно!

Написать в онлайн чат Позвонить нам

С радостью ответим на все ваши вопросы!

+38 067 270 51 32
+38 066 233 61 61
+38 093 001 41 71

Стоимость звонка устанавливается согласно вашему
тарифному плану. Мобильные операторы: Киевстар, MTS, Life.

или Перезвонить вам?

Закрыть окно

Проверить статус заявки

Для проверки статуса необходимо ввести ключ заявки

Проверить статус

Закрыть окно